Så­dan kan du som smv-le­der bruge de­sig­ner­nes kre­a­ti­ve metode til at ska­be vækst og konkurrencefordele

Klumme fra Børsen 27. sep 2021

 

Det er nye tider i forretningsverdenen. Klimakrisen kræver, at virksomhederne rykker hurtigere end nogensinde – og det kan virke som en stor mundfuld at skulle indfri de mange nye krav fra omverdenen. Det kalder på en ny måde at træffe beslutninger på, og her kan metoden “design thinking” være et uundværligt værktøj.

 

Som stifter af et brand- og designbureau bliver jeg ofte spurgt om, hvad man kan bruge design til i mindre virksomheder. Svaret er, at de kreative processer i designbranchen kan være med til at styrke din forretnings positionering.Lad dig ikke skræmme af det designklingende navn, for design thinking er for alle. Det er en tilgang til innovation, der kobler menneskelige behov, teknologiske muligheder og virksomheders krav.

 

Design thinking bygger på en grundig forståelse af kundens verden. Gennem observationer, samtaler og workshop kan man afkode kundens behov, ønsker og udfordringer. Når metoden praktiseres sammen med indsigt og data, bliver den essentiel inden for innovation.

 

At komme i gang med design thinking

 

Det er altid en god idé at kigge indad, før du handler.

 

Design thinking samler de interne processer. På den måde bliver det muligt at opfange fejl og mangler tidligere i processen – og man undgår store omkostninger i forhold til en senere og mere omfangsrig justering. Hvis det strategiske grundlag er gennemsyret af design thinking, vil man naturligt og oftere revidere sit brand og sikre, at man hele tiden tilgodeser sine medarbejdere og omverden.

 

 

Processen

 

I processen omkring design thinking er hele pointen kontinuerligt at turde gå tilbage i processen, for hele tiden at blive klogere og bedre.

 

LEARN

Første led i processen er altid at undersøge problemet/udfordringen/kunden fra alle vinkler, for at etablere en god grundlæggende forståelse. Herefter kan du definere og rammesætte den udfordring eller problem, du står med. Dette bliver omdrejningspunktet for resten af processen.

 

PLAY

I denne fase skal der genereres idéer, og der findes ingen dårlige idéer, så generer så mange forskellige som muligt. Idéerne omsættes til prototyper, som du kan få feedback på. Spørg din målgruppe og dine kollegaer, hvad de synes – alle inputs er velkomne.

 

MAKE

Brug den feedback, du har fået, til at udvikle prototyperne til et produkt og få feedback igen. Foretag eventuelle ændringer eller justeringer og finpuds det færdige produkt.

 

MOVE

Implementer og evaluer. Når dit produkt er ude og i brug, er det vigtigt løbende at holde øje: hvordan bruges det, bliver det brugt efter hensigten – er der fejl eller mangler? Måske skal du genbesøge PLAY eller gå tilbage til LEARN-fasen?

 

Nosco

 

I arbejdet med konsulenthuset Noscos nye brandstrategi og visuelle identitet, brugte vi design thinking, og grundtanken bag metoden udgjorde samtidig en del af løsningen. Nosco hjælper andre virksomheder med at blive mere innovative, og de tror på, at innovation opstår og blomstrer i fællesskaber og i åben idéudveksling. Grundtanken i Noscos visuelle identitet og brandstrategi hviler på design thinkings præmis om, at alle kan være med, fordi alle tænker – og alle tanker har værdi.

 

Det centrale visuelle element blev en rød tuschstreg, der repræsenterer det uperfekte i nyfødte idéer. Ved at fremhæve og værdsætte det uperfekte, gør Nosco op med innovation som noget udelukkende nytænkende, banebrydende og perfekt og bringer begrebet ned i øjenhøjde, idet det mister sin højtidelige aura.Foruden den røde tuschstreg, skrifttype, tone of voice, illustrationer og logo er det Noscos implementering af design thinking i interne strategier og eksterne processer, der gør dem særligt bemærkelsesværdige.

 

 

Tilbage til design thinking

 

Design thinking kan åbne nye døre og finde flere ind- og udveje til en case. Metoden tvinger de involverede parter til at lægge fordomme og gamle vaner ved døren og kræver et åbent sind, så man er modtagelige over for idéer – de skøre, de sjove og selv de dårlige – for der i dem kan der være noget brugbart.

 

Tilgangen er iterativ, hvilket betyder at man hele tiden vender tilbage til udgangspunktet eller går to skridt baglæns. Det kan være yderst udbytterigt og aktuelt, i en verden hvor teknologi og tendenser bevæger sig hurtigere, end de fleste kan følge med.

 

Metoden er brugerstyret, og kan derfor sikre mere bæredygtige forretningsmodeller, der er mere modstandsdygtige over for forandring. Og netop derfor, er der et stort og vigtigt potentiale i metoden, når den integreres i andre processer.

 

 

Hvorfor det betaler sig

  • En bedre relation til dine kunder/brugere, fordi der tages højde for deres behov og udfordringer
  • En konkurrencemæssig fordel, fordi design thinking hele tiden sammentænker brugernes behov, teknologiske muligheder og virksomhedens egne krav
  • Større innovativ tænkning, idet metoden hele tiden tager tænker problem og løsning i en gensidig relation
  • En økonomisk fordel

 

At det betaler sig økonomisk at indtænke design i forretningsstrukturen, viser en omfattende undersøgelse af McKinsey & Company fra 2018. Her er konklusionen, at de virksomheder, der scorer højt på MDI (McKinsey Design Index) også har det bedste økonomiske afkast. MDI består af fire temaer, herunder bl.a. forståelse af brugeren – deres behov og miljø – og en prioritering af research og udvikling af prototyper samt en iterativ tilgang.

 

En anden undersøgelse foretaget af Deloitte i 2020 viser, hvordan den nye generation – generation Y eller Millennials – i høj grad er med til at regulere markedet og påvirke virksomheders interne strukturer. Når en virksomhed tager et socialt, bæredygtigt og/eller politisk ansvar og markerer sig positivt inden for ét eller flere af disse områder, bliver de belønnet. Omvendt, er de nye forbrugere ikke blege for at boykotte et produkt eller en virksomhed, der har en uhensigtsmæssig bæredygtighedsprofil eller et ekskluderende politisk standpunkt.

 

Konkurrencedygtighed og arbejdsmiljø handler i dag ikke kun om vækst og effektivisering, men snarere om at udvikle og designe holdbare løsninger, der opfordrer både forbrugere og virksomheder til en mere etisk og bæredygtig livsstil og tilgang. Og her kan design og design thinking virkelig gøre en forskel, eftersom metoden er betinget af en grundig forståelse for den verden, vi lever i.

Få direkte besked når der udkommer nye afsnit

Kristina May Pries

Om Podcasten Design Kan

Podcasten er skabt ud fra ønsket om at dele og belyse den gigantiske pulje af viden og kapacitet der findes inden for design i Danmark. Vi tror på at design kan være mere end se godt ud. Design kan få folk til at føle noget og det kan gøre en reel forskel. I podcasten udforsker Kristina May Pries, Administrerende direktør og partner i AM Copenhagen alle aspekter ved det kæmpestore emne, som design og branding er. Vi dykker ned i idéer og projekter, taler med fagpersoner og virksomheder, og vi samler dem, som arbejder aktivt med design og branding hver dag og som ikke mindst har stærke holdninger til emnet. 


Hør mere

Kontakt os for at høre mere. Vi kan fanges på enten mail eller telefon. Eller du kan skrive dine oplysninger og vi rækker ud til dig.


Tlf: 27 32 71 17

Mail: designkan@amcopenhagen.com

Eller bliv kontaktet