Kunst og Design Kan Skabe Fremtiden

At vi forsøger at spå om fremtiden, er ikke noget nyt. Tværtimod har menneskeheden altid søgt svar om den kommende tid gennem religion, trolddom, statistikker og konsekvensanalyser. På Institut for Fremtidsforskning forsøger man at navigere i de muligheder, der ligger foran os, og undersøger, hvilken indflydelse den hurtige forandring har på den individuelle, på virksomheder og på verden?

 

Fremtidens muligheder er mange, og består ikke kun af flyvende biler og mad i pille form. Spørger man Nicklas Larsen, så kan fremtidsforskning fungere som en motivation, der guider en mod den fremtid, man ønsker. På den måde er design og fremtidsforskning begge baseret på og konstitueret af menneskelig adfærd, globale tendenser og strategisk indsigt. At se ind i fremtiden kræver ikke kun viden og indsigt, men også et kritisk blik på den verden og det samfund, vi i dag befinder os i, og her kommer kunsten ind i billedet.

 

”Grunden til jeg synes, kunst og design hænger sammen, det er fordi, kunst kan hjælpe med at stille bedre spørgsmål, og design kan forsøge at besvare de her spørgsmål” – Katrine Pedersen

 

Design, fremtidsforskning og kunst indgår dermed i en stærk treenighed, der former og lader sig forme. En treenighed, der ifølge Kristina May Pries, udgør en optimal designproces, hvor fremtidsforskning danner datagrundlag, kunsten fortolker og stiller spørgsmål og design konkretiserer løsninger. Noget, der sikrer relevante designs, der kan være med til at ændre vores adfærd, og motivere os til at stræbe efter en bedre fremtid.

Fremtidsforskning og kunst bidrager også med et etisk og moralsk kodeks for, hvordan designs skal/bør anvendes. Dette er med til at sikre, at teknologien ikke overtager humaniteten – og at design og teknologi understøtter mennesket, og ikke omvendt.

 

”Det, som er rigtig svært ved fremtidsforskning, men som er det mest berigende (…) det er, det her med, hvad er det for en adfærd, identitet, (…) vaner, hvem er vi, som mennesker. Og det vigtige at huske på, det er, at teknologien er et værktøj, som ikke skal forme os i den fremtid, men vi skal forme dén. For ellers så ender vi i de her lidt mere dystopiske fremtidsbilleder” – Nicklas Larsen

 

Kunst og fremtidsforskning åbner op for en mere alsidig tilgang til verdenen og udfordrer antagelsen om en entydig sandhed, ved at rumme nuancer, perspektiver og forskellige afsæt.

Heri ligger et vigtig inklusionsaspekt og en ny måde at tænke processer mere demokratiske.

Der er for få dominerende fremtidsantagelser, der i høj grad beror på science fiction film og dommedagsprofetier, men bevægelser som Black Lives Matter og #MeToo har lært os, at der ikke kun findes én fortælling. Som individer har vi agens, og vores valg er med til at konstruere fremtiden.

 

”[V]i har så svært ved at se os selv, som en part i, hvordan vi kan forme fremtiden, og især inden for klima og ligestilling (…) Vi fortsætter med det, vi plejer at gøre, og håber lidt, at fremtiden ændrer sig omkring os. Så det er jo faktisk, ikke bare mig, som ejer af et selskab, der skal prøve at bringe det i en retning, men det er helt ned på individniveau” – Kristina May Pries

 

Med et ønske om at demokratisere fremtiden, er Institut for Fremtidsforskning og ARKEN gået sammen om projektet IMAGINE Futures, en analog og digital platform, der rulles ud i efteråret 2021, hvor det handler om, gennem kunst og teknologi, at se ind i fremtiden. Formålet er at give offentligheden – den individuelle og de marginaliserede – en stemme i fremtiden, for fremtiden er ikke kun for de få, men for os alle.

 

Design Kan… er et branding-, og designpodcast, kreeret af det grafiske designbureau AM. Dets vært, Kristina May, er CEO, brandspecialist og partner i det københavnske bureau og vil, sammen med interessante gæster, undersøge alt fra flyvske ideer og konkrete koncepter der muligt kan kaste lys over spørgsmålet – hvad er det design egentlig kan?

 

Nicklas Larsen, Seniorrådgiver på Institut for Fremtidsforskning

https://www.linkedin.com/in/nicklaslarsen/

https://cifs.dk/

 

Katrine Pedersen, Chef for undervisning og formidling på ARKEN

https://www.linkedin.com/in/katrine-pedersen/

https://www.arken.dk/

 

Links til nævnte projekter

https://www.arken.dk/samling/amalie-smith/

https://www.imaginefutures.art/

Få direkte besked når der udkommer nye afsnit

Kristina May Pries

Om Podcasten Design Kan

Podcasten er skabt ud fra ønsket om at dele og belyse den gigantiske pulje af viden og kapacitet der findes inden for design i Danmark. Vi tror på at design kan være mere end se godt ud. Design kan få folk til at føle noget og det kan gøre en reel forskel. I podcasten udforsker Kristina May Pries, Administrerende direktør og partner i AM Copenhagen alle aspekter ved det kæmpestore emne, som design og branding er. Vi dykker ned i idéer og projekter, taler med fagpersoner og virksomheder, og vi samler dem, som arbejder aktivt med design og branding hver dag og som ikke mindst har stærke holdninger til emnet. 


Hør mere

Kontakt os for at høre mere. Vi kan fanges på enten mail eller telefon. Eller du kan skrive dine oplysninger og vi rækker ud til dig.


Tlf: 27 32 71 17

Mail: designkan@amcopenhagen.com

Eller bliv kontaktet