Design kan drive strategier – Carlsberg

For Simon Boas Hoffmeyer handler det i høj grad om at integrere de bæredygtige strategier i hele virksomheden, så det bliver en naturlig del af tankegang, processer, produktudvikling og kommunikation. Bæredygtighedsafdelinger skal ikke have den centraliserede styring, men skal snarere have styr på den overordnede strategi og proces.

 

”Vi sidder med det overordnede strategiske ansvar. Vi sætter retningen. Vi har defineret, selvfølgelig sammen med vores kollegaer, vores målsætninger frem mod 2022, frem mod 2030, og så er vores opgave sådan set, at få alle kollegaer til at forstå, hvad dét er og arbejde med det, som en naturlig del af deres hverdag” – Simon Boas Hoffmeyer

 

Men hvor skal man overhovedet starte, for at blive en bæredygtig virksomhed? I en verden, hvor bæredygtighed langt fra er en del af alles hverdag og industri, er det ifølge Simon Boas Hoffmeyer, vigtigt at holde fokus på, hvordan man kan bidrage til et samfund, som er bedre end det, vi kommer fra. Bedre, men ikke perfekt.

 

”Der er mange, der måske er lidt bange for at træde ind og begynde at udtrykke noget omkring bæredygtighed, fordi alt ikke er perfekt. Fordi alt i forretningen ikke er bæredygtigt, eller kædeansvaret ikke er helt på plads. Så er der sådan en ´nul-fejls-kultur´, og så tør vi ikke tale om det” – Kristina May Pries

 

Det perfekte skal ikke være målet fra starten, da det er en umulig opgave, der i sidste ende spænder ben for selv den bedste idé. Simon Boas Hoffmeyer anser bæredygtighed, som et forandringsprojekt, hvor der løbende må justeres, overvejes og gentænkes, og som eksempel fremhæver han blandt andet glasflasken, hvis bæredygtighed er kompleks – og hvor der stadig udvikles i takt med nye teknologier og forbrugerkrav. Måden hvorpå komplekse opgaver skal løses, ligger i viden- og kompetencedeling samt en kombineret analyse af interne og eksterne interessenters ideer og holdninger.

 

Kristina May Pries sætter adfærdsdesign på programmet, og spørger ind til, hvordan Carlsberg Group forholder sig til forbrugernes adfærd og antagelser om deres produkter.

 

God og åben kommunikation skaber et bedre samarbejde mellem leverandører, producenter, ledelser, investorer og forbrugere. På den måde opnår man bedre løsninger på nutidens og fremtidens problematikker – alt lige fra adfærd til affald.

 

En sund virksomhed er en, der både har fokus på sikkerhed på arbejdspladsen, materialeanvendelse, korruption og klimadagsordnen. Alt det er, ifølge Simon Boas Hoffmeyer, en del af en bæredygtig strategi.

 

Together towards ZERO. Vi har fire ambitioner: ZERO Carbon Footprint, ZERO Water Waste, ZERO Irresponsible Drinking og en ZERO Accidents Culture. Det er vores bæredygtighedsstrategi” – Simon Boas Hoffmeyer

 

Bæredygtighed driver i høj grad strategier og design. I Carlsberg Group er der højt til loftet og plads til en bred vifte af eksperter, viden og kompetencer, hvor de bæredygtige strategier skal nå helt ud og integreres i tankegange og processer.

 

Simon (55.20) ”En stor virksomhed, er jo bare opgjort af mennesker”

 

Mennesker står bag design, og design kan hjælpe med at forme en bedre verden, fordi vi ved, hvordan det påvirker os og vores samfund.

 

 

Design Kan… er et branding-, og designpodcast, kreeret af det grafiske designbureau AM. Dets vært, Kristina May, er CEO, brandspecialist og partner i det københavnske bureau og vil, sammen med interessante gæster, undersøge alt fra flyvske ideer og konkrete koncepter der muligt kan kaste lys over spørgsmålet – hvad er det design egentlig kan?

 

Simon Boas, Senior Director, Sustainability & Communications hos Carlsberg Group.

www.linkedin.com/simonboas
www.carlsberggroup.com

Få direkte besked når der udkommer nye afsnit

Kristina May Pries

Om Podcasten Design Kan

Podcasten er skabt ud fra ønsket om at dele og belyse den gigantiske pulje af viden og kapacitet der findes inden for design i Danmark. Vi tror på at design kan være mere end se godt ud. Design kan få folk til at føle noget og det kan gøre en reel forskel. I podcasten udforsker Kristina May Pries, Administrerende direktør og partner i AM Copenhagen alle aspekter ved det kæmpestore emne, som design og branding er. Vi dykker ned i idéer og projekter, taler med fagpersoner og virksomheder, og vi samler dem, som arbejder aktivt med design og branding hver dag og som ikke mindst har stærke holdninger til emnet. 


Hør mere

Kontakt os for at høre mere. Vi kan fanges på enten mail eller telefon. Eller du kan skrive dine oplysninger og vi rækker ud til dig.


Tlf: 27 32 71 17

Mail: designkan@amcopenhagen.com

Eller bliv kontaktet