Case Study – AM + Kræftens Bekæmpelse

Hvordan ser designprocessen ud, når et brand som Kræftens Bekæmpelse skal have en ny visuel identitet? Med mange forskellige målgrupper og projekter samt en digital verden, der kun bliver større, opstod der et behov hos Kræftens Bekæmpelse, om at gentænke deres identitet og skabe et ensartet udtryk. Målet var at forene sub-brands, som Støt Brysterne, Solkampagnen og Knæk Cancer med masterbrandet, Kræftens Bekæmpelse. Men visionen var også at gøre brandet mere tilgængeligt for både ledelsen og de mange frivillige involverede.

 

”Vi havde simpelthen fået en skov af forskellige udtryk, og ikke ret meget af det var koordineret, og ikke ret meget af det kunne genbruges på kryds og tværs. Så det var blevet sådan et vildtvoksende landskab af udtryk, vi havde, og det ville vi gerne ha’ samlet” – Katrine Asp-Poulsen

 

Ønsket om at samle ledelse, frivillige, sub-brands og master-brand, og samtidig kommunikere til en bred målgruppe, kaldte på en ekstern og neutral spiller. En, der forstod og respekterede brandet og de værdier, der knytter sig hertil, og som kunne hjælpe med at oversætte den overordnede strategi bag. Eva Fog Bruun blev mægleren mellem AM og Kræftens Bekæmpelse, og i den første fase, LEARN, er formålet at lære hinanden bedre at kende, for bedst muligt at forstå de behov, organisationen har.

 

”Kræftens Bekæmpelse er en organisation, som langt de fleste danskere har et forhold til. Så man kommer med sin egen historie, sin egen relation til kræft og kræft-emnet. Så at prøve at ligge det lidt på hylden, og forstå organisationen mere, og de behov, der er der” – Lukas Fisker

 

Kemien mellem samarbejdspartnerne var især vigtig for Kræftens Bekæmpelse, der også vægtede omkostningsbevidsthed samt respekten for et ædelt brand. Den ikoniske sløjfe, der hænger unægtelig sammen med organisationen, var bare én af de ting, der blev udfordret på workshops, som har til formål at give alle muligheden for at tilkendegive sin stemme.

 

I PLAY-fasen sættes der form på strategien.

 

”Det er der, hvor vi åbner op for sluserne, og tager alt det materiale, vi har researchet os frem til, alt det materiale, I har givet os, alt det, som vi har skabt i fællesskab, og så alt det, I allerede har skabt, før vi overhovedet kommer på banen – og skal til at omsætte det” – Kristina May Pries

 

Udfordringen i denne fase, var at jonglere med allerede eksisterende og etablerede elementer samt at tage højde for eventuelle benspænd. Men med udgangspunkt i netop dette, formåede AM at skabe en større flade for brandet, ved at udvide deres værktøjskasse, med bl.a. en typografi, der følger sløjfens former, for på den måde at gøre identiteten lettere tilgængelig, genkendelig og sammenhængende. Men både uden for og inden for organisationen er der et hierarki af interessenter, der skal medregnes i MAKE-fasen.

 

”Vi har jo at gøre med et brand, der har så mange forskellige målgrupper, stakeholders, aktører og projekter og dimensioner. Så det her med at lave et meget stærkt masterbrand, som er tydeligt på rigtig mange områder, det var utrolig vigtigt” – Eva Fog Bruun

 

For at skabe balance mellem et stærkt og stabilt masterbrand og sub-brands, som skal have et selvstændigt udtryk, er det vigtigt at give plads til en fleksibel anvendelse af brandets komponenter. Netop derfor, er det også essentielt, at alle organisationens involverede – fra professionelle designere til frivillige – bliver klædt ordentligt på i processens sidste fase, MOVE.

 

”Der er jo ikke noget som helst, der er godt, hvis ikke implementeringen fungerer” – Kristina May Pries

 

Implementeringen af en fælles, digital designguide med løsninger til både nybegynderen, den øvede og eksperten, skal sikre et uniformt brand og en genkendelig identitet. Kræftens Bekæmpelse skal kommunikeres af mange til mange. Friheden for anvendelsen af værktøjerne, inden for de fastsatte rammer, må derfor gerne være stor og mangefacetteret,

 

”Hvis bare man tager fra den samme værktøjskasse og kigger strategisk det sammen sted hen” – Katrine Asp-Poulsen

 

 

Design Kan… er et branding-, og designpodcast, kreeret af det grafiske designbureau AM. Dets vært, Kristina May, er CEO, brandspecialist og partner i det københavnske bureau og vil, sammen med interessante gæster, undersøge alt fra flyvske ideer og konkrete koncepter der muligt kan kaste lys over spørgsmålet – hvad er det design egentlig kan?

 

 

Eva Fog Bruun, brand og marketingsstrateg

https://www.linkedin.com/in/eva-fog-bruun/

 

Katrine Asp-Poulsen, chef for Kommunikation & Organisationsudvikling i Kræftens Bekæmpelse

https://www.linkedin.com/in/katrine-asp-poulsen/

 

Lucas Tobias Fisker Andersen, Ass. Partner / Senior Digital Designer hos AM Copenhagen

https://www.linkedin.com/in/lucas-tobias-fisker-andersen

Få direkte besked når der udkommer nye afsnit

Kristina May Pries

Om Podcasten Design Kan

Podcasten er skabt ud fra ønsket om at dele og belyse den gigantiske pulje af viden og kapacitet der findes inden for design i Danmark. Vi tror på at design kan være mere end se godt ud. Design kan få folk til at føle noget og det kan gøre en reel forskel. I podcasten udforsker Kristina May Pries, Administrerende direktør og partner i AM Copenhagen alle aspekter ved det kæmpestore emne, som design og branding er. Vi dykker ned i idéer og projekter, taler med fagpersoner og virksomheder, og vi samler dem, som arbejder aktivt med design og branding hver dag og som ikke mindst har stærke holdninger til emnet. 


Hør mere

Kontakt os for at høre mere. Vi kan fanges på enten mail eller telefon. Eller du kan skrive dine oplysninger og vi rækker ud til dig.


Tlf: 27 32 71 17

Mail: designkan@amcopenhagen.com

Eller bliv kontaktet